Bezorgservice

Bestellingen vanaf €20,- worden in Breda-Oost GRATIS bezorgd. 
Buiten Breda-Oost bezorgen wij, in overleg, voor een nader bepaald tarief. 

Onderstaand vindt u het bezorggebied. Ligt uw adres hierbuiten? Bel dan even met onze locatie, dan kijken we hoe we u kunnen helpen. 

Bezorggebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijden,

Vermeld duidelijk bezorgdatum en Tijd!
Besteld voor 10.00 uur                       
bezorging, op de door u aangegeven tijd, tussen 11.30 uur en 13.00 uur
Besteld voor 13.00 uur
bezorging, op de door u aangegeven tijd, tussen 14.30 uur en 15.30 uur.

Bij bestellingen voor andere data, vermeld dat dan duidelijk op de order!
 
Mocht u uw bestelling buiten deze tijdstippen bezorgd willen hebben, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Bestellingen worden uiteraard zo snel mogelijk afgeleverd. De op de aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. BROODENZO kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

Heeft u voorkeur voor een nauwkeuriger tijdstip, vermeld dit dan duidelijk bij opmerkingen bij het bestelproces. 

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal contact op worden genomen om een nieuwe bestelling op te nemen.

Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

BROODENZO is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door BROODENZO gedragen.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Alle aanbiedingen van BROODENZO zijn vrijblijvend. Onze tarieven dienen als prijsopgaven te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod, is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. BROODENZO heeft het recht om in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper bij BROODENZO een bestelling plaatst hetzij online via www.broodenzo.eu of per telefoon via 076-5877764.

Prijzen

Alle prijzen op de site en flyer en andere uitingen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief bezorg- en bestelkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie.

Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de speciale aanbieding.

De Koper is de prijs verschuldigd die BROODENZO op haar website conform het betreffende artikel van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koper zal hier een digitale factuur van ontvangen. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door BROODENZO worden gecorrigeerd.

Bezorg- en bestelkosten worden bij de bestelling apart vermeld.

 

Privacy statement

BROODENZO gaat zeer zorgvuldig om met haar klantinformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. 

Inzage en correctie persoonsgegevens
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@broodenzo.eu.


Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Behandeling persoonsgegevens 
Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd. BROODENZO verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan de broodjeszaak waar u bestelt teneinde de bezorging te faciliteren. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld ingeval van een politieonderzoek. 

Online betalingen 
Een betaling kan enkel worden teruggestort indien er (niet volledig) tot levering is overgegaan. Indien er een geschil ontstaat over een online betaling kan hiertoe een klacht worden ingediend bij bestelling@broodenzo.eu

Cookies 
BROODENZO gebruikt een techniek genaamd 'Cookies' om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Cookies worden gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw broodmandje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van BROODENZO. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is enkel een nummer. 

Correctheid van prijzen 
Hoewel BROODENZO er altijd voor probeert te zorgen dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt kan het door allerlei, meest externe, invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. BROODENZO is niet verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschil. Mocht u een prijsverschil tegenkomen zouden wij het op prijs stellen dat u dit verschil zo snel mogelijk meldt op bestelling@broodenzo.eu. Wij zullen vervolgens zorg dragen voor een correctie ervan. 

Intellectueel eigendomsrecht 
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van BROODENZO enig onderdeel van BROODENZO te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook kunt u zich wenden tot BROODENZO en een aanvraag daartoe indienen. 

Aansprakelijkheid 
BROODENZO doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. BROODENZO accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website of aanverwante diensten. BROODENZO alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

© 2015 - 2024 Bakker van Kuyk - Broodenzo | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel